PRIVACY STATEMENT

Wie zijn wij?

KredietPunt Nederland is een financiële onderneming die bemiddelt in financiële diensten en producten. Wij verwerken een hoeveelheid aan persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te voeren.

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. In dit privacy-statement lees je hoe wij jouw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken.

 1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:
 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot jouw paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over jouw gezondheid of strafrechtelijk verleden;
 • overige gegevens, indien noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

1.1      Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met jouw toestemming.

 1. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • het bemiddelen en/of uitvoeren van verzekeringen, hypotheken of andere financiële diensten;
 • het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten;
 • het beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
 • het analyseren van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 1. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1     Wij gebruiken minimaal een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst binnen de EU voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht of het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen;
 • de uitdrukkelijke toestemming die jij hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.
 1. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1     Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

4.2     Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 1. Verzoek persoonsgegevens

5.1     Indien je jouw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken of te laten verwijderen, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (fg), postbus 56, 5670 AB Nuenen of stuur een email naar fg@vcnhs.nl.

5.2    Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan jouw verzoek. Als dit het geval is zullen wij jou dit gemotiveerd laten weten.

 1. Beveiliging van uw gegevens

6.1     Algemeen
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

6.2     Contactformulier
Als je het contactformulier op onze website invult of ons een email stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om jouw email volledig te beantwoorden en af te handelen.

6.3     Google Analytics
VCN HypotheekService maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VCN HypotheekService bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons kantoor te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

6.4    Websites van derden

Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan om de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

 1. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1     Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden.

7.2     Wij geven jouw persoonsgegevens mogelijk door aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor jou een financieel product aanvragen of bij wie jij een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of; waarbij we je begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of onze marketingafdeling;
 • schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Cis
 • notarissen, advocaten, accountants, makelaars, taxateurs

7.3     Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

 1. Wijzigingen

8.1     Het kan voorkomen dat we dit privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement.

 1. Hebt u vragen of klachten?

9.1     Heb je vragen over ons privacy statement of heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (fg), postbus 56, 5670 AB Nuenen of stuur een email naar fg@vcnhs.nl

9.2     Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Cookies

10.1    Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op jouw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je onze website bezoekt. Met deze cookies kunnen we informatie over jouw websitebezoek bijhouden.

10.2    Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren. Omdat dit soort cookies weinig impact hebben op jouw privacy, hoeven wij jou geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Deze informatie gebruiken wij alleen intern en wordt niet gedeeld met derden.

10.3     Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

10.4     Je kunt de op jouw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen jouw browserinstellingen de browsergeschiedenis te wissen.